Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Aby zarejestrować się w Platformie Edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie musisz posiadać konto pocztowe w którejś z (sub)domen Uczelni (pwsztar.edu.pl, student.pwsztar.edu.pl, etc.). Jeżeli nie posiadasz takowego konta oraz:

a) Jesteś studentem PWSZ w Tarnowie, zapoznaj się z instrukcją rejestracji 

b) Jesteś pracownikiem PWSZ w Tarnowie, skontaktuj się z administratorem (pok. C214)